Początki współpracy z placówką opiekuńczą ŚUBIĆEVAC w Śibeniku

4 października w miejscowości Śibenik w Chorwacji zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi placówkę opiekuńczą ŚUBIĆEVAC  a przedstawicielem Małopolskiej Federacji Świetlic, do której przynależy nasza Świetlica.

 

 

 

Porozumienie to daje nam okazję  poznania chorwackiego środowiska opieki i pracy z dziećmi, jak również rozwija przed naszymi dziećmi możliwości wyjazdów wakacyjnych do Chorwacji.  Już w kwietniu 2012 roku będziemy gościć w Polsce i w naszej Świetlicy również ,wychowawców z chorwackiej placówki, którzy zapoznają się z  naszymi dziećmi i ich wychowawcami.  W tym terminie omówione zostaną dalsze etapy naszej współpracy i zostaną ustalone  warunki i termin wymiany młodzieży z Polski i Chorwacji.

Swietlica Chelmek