O nas

 

 

Świetlica mieści się w przewiązce budynku szkolnego przy ul. Brzozowej 9. Posiada trzy ładnie umeblowane pomieszczenia, w których dzieci bawią się, uczą oraz rozwijają swoje zainteresowania. Świetlica jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno -wychowawczym szkoły.

Dzieci w młodszym wieku szkolnym, przebywające w świetlicy,  w większości nie mają jeszcze skrystalizowanych zainteresowań. Wychowawca stara się je rozbudzić poprzez zaciekawienie faktem, zjawiskiem i niezwykłością. Zajęcia w grupach świetlicowych stwarzają najlepsze warunki do uaktywnienia dzieci. Praca w zespołach angażuje wszystkich uczestników, daje im możliwość wyżycia się oraz wykazania swoich uzdolnień i umiejętności. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych stwarzamy warunki do uczestnictwa w kulturze masowej,  do właściwie zaplanowanej rozrywki oraz kształtowania nawyków kultury życia codziennego. Staramy się również upowszechniać zasady zdrowego stylu życia, kształtować nawyki higieny i czystości.

W naszej Świetlicy realizowane są następujące formy zajęć:


SŁOWO I MUZYKA:
– czytanie wierszy, opowiadań, bajek i pieśni
– ćwiczenia z zapamiętywaniu fragmentów wierszy i piosenek,
– śpiewanie piosenek,
– samodzielne przygotowanie przez dzieci teatrzyków,
– inscenizacje,
– redagowanie gazetki świetlicowej.


ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE:
– warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
– propagowanie zdrowego stylu życia,
– wdrażanie nawyku czynnego wypoczynku,
– bezpieczeństwo dziecka.


ŚWIAT KOLORÓW:
– malowanie farbami,
– wycinanie, wydzieranie,
– rysowanie, kolorowanie,
– techniki łączone: decoupage, kolaż, quilling.


SŁODKA CHWILA:
– przyrządzenie prostych dań,
– nauka pieczenia ciasteczek,
– obsługa kuchennego sprzętu,
– nakrywanie do stołu,
– dekorowanie dań,
– umiejętne posługiwanie się sztućcami,
– zachowanie higieny podczas wykonywania prac kuchennych.
W PAPIEROWYM I NITECZKOWYM ŚWIECIE:
– modelowanie w masie solnej i plastelinie,
– bibułkarstwo,
– różne rodzaje haftu,
– szydełkowanie,
– robótki na drutach