Zajęcia z tablicą interaktywną

Tablica interaktywna przypomina zwykłą tablicę szkolną. Na ekranie tablicy za pomocą rzutnika wyświetlany jest obraz z komputera. Dzieci dotykają tablicy palcem lub specjalnym „pisakiem”. Na tablicy można uruchomić dowolny program multimedialny, przesuwać zdjęcia, pisać i rysować kolorowymi pisakami, nanosić notatki na dowolny obraz, korzystać z bogatej bazy rysunków zawartych w oprogramowaniu tablicy. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej mobilizują dzieci do twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Swietlica Chelmek