Wycieczka do Ojcowa

26 maja odbył się II Zjazd Federacji Świetlic na którym oczywiście nie zabrakło naszych dzieci.

 

Został on zorganizowany   przez „Archezję” z Wieliczki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dzieci miały możliwość  poznania flory i fauny Doliny Prądnika przestawionej w wersji 3D w Muzeum Przyrodniczym . Kolejnym punktem wyprawy było zwiedzanie Jaskini Ciemnej. Choć droga była długa to nawet najmłodsi  uczestnicy wycieczki 5-letni Wojtuś  i Dominika   bez trudu ją pokonał.  Pobyt w jaskini dostarczył nam wielu wrażeń, było tam bardzo ciemno a na sklepieniu wisiały śpiące nietoperze  . Przez cały czas trzeba było trzymać się za ręce i dobrze patrzyć pod nogi.   Następnie wszystkie grupy spotkały się w bazie Plenerowego Ośrodka Profilaktyki Problemowej „Archezja”, gdzie pod kierownictwem p. Tomasza Gubały – pełnomocnika i twórcy programów dotyczących profilaktyki uzaleńnień. Młodzi terapeuci z tego ośrodka prowadzili ćwiczenia ” na ciało, ducha i umysł”. Polegały one na uruchomieniu odpowiedniego sposobu myślenia  na rzecz rozwoju osobowości i udaremnienia w przyszłości rozwijania nałogów i uzależnień u młodych osób.  Wspaniała zabawa na tej leśnej planie dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i zapewniła czynny wypoczynek w ten sobotni dzień. W dobrych humorach wróciliśmy wieczorem do Chełmka.

Swietlica Chelmek