Projekt ekologiczny „Ocalimy Świat”

Świetlica Środowiskowa w Chełmku, wspólnie z Biblioteką Publiczną w Chełmku bierze udział w projekcie ekologicznym „Ocalimy Świat”, którego organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Program polega na podnoszeniu świadomości i wiedzy ekologicznej uczniów, budowaniu ich prawego charakteru oraz odpowiedzialnych i zaangażowanych postaw społecznych na rzecz wspólnego dobra, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Swietlica Chelmek