Plenerowe rozmowy o książkach – Odpoczytelnia

W poniedziałek 30 maja w ramach projektu Biblioteka! Tu się dzieje, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej czytały wiersze Juliana Tuwima i brały udział
w inscenizacji „Rzepka”, dzieci znakomicie się bawiły.

Swietlica Chelmek