Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny przyniósł nowe wyzwania dla dzieci, pewne zmiany w ewidencji naszych dzieci ale przede wszystkim mamy okazję znów ze sobą przebywać, cieszyć się nowymi osobami,zabawkami i możliwościami. W tym roku szkolnym nadal korzystamy z udziału w szkółce tenisa ziemnego, która w okresie zimowym jest w Hali widowiskowo-sportowej a później na terenie kortów. Będziemy w miarę możliwości przebywań na zewnątrz rozwijając swoją sprawność fizyczną, będziemy rozwijać zdolności plastyczne oraz wesoło i bezpiecznie spędzać czas po zajęciach szkolnych.

Swietlica Chelmek