Inscenizacja pt. „Cenne Rady”

W czwartkowe popołudnie 22 września odwiedził nas Teatr „Bajka” z inscenizacją „Cenne Rady”. Dzieci dowiedziały się o tym, jak unikać zagrożeń na ulicy, jak przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz gdzie szukać pomocy, jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Przedstawienie nauczyło dzieci, aby nie ufać obcym, nie nawiązywać z nimi znajomości, nie przyjmować od nich prezentów.

Swietlica Chelmek