Ogłoszenia

Covid-19

Świetlica Środowiskowa w Chełmku wznawia działalność z dniem 25 maja 2020 roku. W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u podopiecznych, ich rodzin oraz pracowników świetlicy wprowadzone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

Wszystkich zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad w zakresie ich dotyczącym.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w świetlicy został wprowadzony reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

  • ustalone stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
  • ograniczona liczba dzieci przebywających w placówce.

W dniu przyprowadzenia dziecka do placówki rodzice mają obowiązek dostarczania stosownych dokumentów:

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka do placówki w danym dniu.

Rekrutacja 2020/2021

Świetlica Środowiskowa w Chełmku z dniem 25 maja 2020 roku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dzieci na nadchodzący rok szkolny 2020/2021. Podania rekrutacyjne należy złożyć w siedzie jednostki przy ul. Brzozowej 9
w Chełmku, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rekrutacja zakończy się
w dniu 10 czerwca 2020 roku.


Wakacje 2020 ze Świetlicą Środowiskową dla dzieci z gminy Chełmek

Świetlica Środowiskowa w Chełmku w okresie wakacyjnym będzie czynna od 29 czerwca 2020r. do 31 lipca 2020r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zapisu dziecka do świetlicy można dokonać wypełniając kartę zgłoszenia z niezbędną dokumentacją dostępną na stronie internetowej placówki.

Zwrotu dokumentacji należy dokonać najpóźniej do dnia 17 czerwca
2020 roku.W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u podopiecznych, ich rodzin oraz pracowników świetlicy wprowadzone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej placówki.