Informacja

W czasie ferii zimowych 2023 świetlica będzie czynna w dniach

30.01.2023 – 10.02.2023, od poniedziałku do piątku w godz.

07:00-15:00.

Zapisy dzieci na ferie zimowe będą realizowane

od 01.12.2022 do 09.12.2022

Zapisy dzieci z gminy Chełmek na pobyt w świetlicy środowiskowej będą realizowane za pośrednictwem karty zapisu dostępnej w siedzibie placówki przy ulicy Brzozowej 9 w Chełmku oraz na stronie internetowej pod adresem: www.swietlicachelmek.pl

Karta zapisu zawiera zgłoszenie dziecka na obiady.

Dzienny koszt obiadu wynosi 8,00 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń względem daty wpływu.

Karty zapisu przyjętych dzieci należy dostarczyć osobiście do siedziby placówki ul. Brzozowa 9 Chełmek.

Organizator będzie powiadamiał o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka telefonicznie.

* Dokumentacja złożona przed 01.12.2022 nie będzie rozpatrywana.

* Dokumentację można składać w godzinach pracy placówki.

* Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny w dniu 13.01.2023

na stronie internetowej świetlicy.

* Dzieci nie zgłoszone nie będą uczestniczyły w zajęciach.

* Dzieci obowiązuje obuwie zamienne.

* W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33-846-10-25 lub 731-635-784.

KARTA ZAPISU DO POBRANIA

Swietlica Chelmek

Wycieczka do kręgielni

W piątkowe popołudnie udaliśmy się do kręgielni w Oświęcimiu, dzieci miały okazję pograć zespołowo w kręgle, poznać zasady gry, udoskonalić dotychczas zdobyte umiejętności. Zabawa na długo pozostanie w naszej pamięci.

Swietlica Chelmek

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym obchodzonym co roku 11 listopada. Dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej wykonywały prace plastyczne dotyczące symboli narodowych. Podczas zajęć czytane były wiersze o tematyce patriotycznej.

Swietlica Chelmek

Zajęcia sportowe

W każdy czwartek i piątek udajemy się do Centrum Sportowego w Chełmku na zajęcia tenisa ziemnego i piłki nożnej. Gra połączona z zabawą uczy podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych. Dobra zabawa to treningu podstawa :)

Swietlica Chelmek

Inscenizacja pt. „Cenne Rady”

W czwartkowe popołudnie 22 września odwiedził nas Teatr „Bajka” z inscenizacją „Cenne Rady”. Dzieci dowiedziały się o tym, jak unikać zagrożeń na ulicy, jak przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz gdzie szukać pomocy, jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Przedstawienie nauczyło dzieci, aby nie ufać obcym, nie nawiązywać z nimi znajomości, nie przyjmować od nich prezentów.

Swietlica Chelmek

Wakacje 2022

Wakacje w naszej świetlicy to czas odpoczynku i zabawy, ale również okazja do nauki szeregu umiejętności społecznych, poznawania różnorodnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwoju własnych zainteresowań. Podczas tegorocznych wakacji odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc: Mini Zoo w Sosnowcu, Zatorland, Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Muzeum Zamkowe w Oświęcimiu. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach edukacyjnych i sportowych – wcieliły się w rolę strażaka i policjanta i chemika. poznały zagadnienia związane z żeglarstwem i bezpieczeństwem nad wodą.

Swietlica Chelmek