Kryteria przyjęć

Zasady rekrutacji do Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zapisu.
 2. W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych;
 • wychowywanie się w niekorzystnych dla rozwoju warunkach;
 • rodziny z niskim statusem materialnym;
 • pochodzenie z rodzin niepełnych;
 • samotne wychowywanie dziecka;
 • praca obojga rodziców;
 • długotrwała nieobecność jednego z rodziców spowodowana pracą zawodową
  (np. praca kierowcy / praca za granicą);
 • trudności wychowawcze poświadczone opinią;

  występowanie niepełnosprawność w rodzinie.

W przypadku rekrutacji na nowy rok szkolny dziecko musi spanieć co najmniej dwa wyżej wymienione kryteria.