Kryteria przyjęć

Zasady rekrutacji do Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Świetlicy mają dzieci:

 • które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych;
 • które wychowują się w niekorzystnych dla ich rozwoju warunkach;
 • których rodziny mają niski status materialny;
 • pochodzą z rodzin niepełnych;
 • których rodzic samotnie wychowujący dziecko jest osobą pracującą zawodowo;
 • których rodzice oboje pracują;
 • u których występuje dłuższa nieobecność jednego z rodziców spowodowana pracą zawodową
  (np. praca kierowcy);
 • wykazują trudności wychowawcze poświadczone opinią;
 • u których występuje niepełnosprawność w rodzinie.

W przypadku rekrutacji na nowy rok szkolny dziecko musi spanieć co najmniej dwa wyżej wymienione kryteria.