Ważna informacja

Proszę o dokonywanie wpłat za obiady w okresie wakacyjnym na rachunek Świetlicy Środowiskowej o numerze: 39 1020 2384 0000 9102 0218 2640
w tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Dzienny koszt obiadu wynosi 5,00 zł.

Obiady będą realizowane w terminie od 28.06.2021r. do 23.07.2021r.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 10.07.2021r.

Swietlica Chelmek