Plan pracy świetlicy

Plan   na rok 2017

W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w roku 2014 planujemy:

Imprezy integracyjne

 • zabawę  karnawałową;

 • powitanie wiosny;

 • Święto Misia;

 • zabawę andrzejkową ;

 • udział w   akcji „Najpiękniejszy dzień lata” organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kraków;

 • Dzień Dziecka ;

 • Święto Latawca- zabawy sportowe;

 • mikołajki;

 • wigilijka.

Zajęcia świetlicowe typu:

 • ferie w mieście;

 • lato w mieście;

 • warsztaty z zakresu nauki udzielania I pomocy przedmedycznej;

 • warsztaty plastyczne  rozwijające dziecięce talenty;

 • różnorodne zajęcia sportowe w terenie;

 • bezpieczeństwo na drogach i ulicach – cykl zajęć;

 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej- cykl zajęć pod hasłem „Zdrowy Styl Życia” ;

 • wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze;

 • wycieczki przedmiotowe.