Informacja

W czasie ferii zimowych 2023 świetlica będzie czynna w dniach

30.01.2023 – 10.02.2023, od poniedziałku do piątku w godz.

07:00-15:00.

Zapisy dzieci na ferie zimowe będą realizowane

od 01.12.2022 do 09.12.2022

Zapisy dzieci z gminy Chełmek na pobyt w świetlicy środowiskowej będą realizowane za pośrednictwem karty zapisu dostępnej w siedzibie placówki przy ulicy Brzozowej 9 w Chełmku oraz na stronie internetowej pod adresem: www.swietlicachelmek.pl

Karta zapisu zawiera zgłoszenie dziecka na obiady.

Dzienny koszt obiadu wynosi 8,00 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń względem daty wpływu.

Karty zapisu przyjętych dzieci należy dostarczyć osobiście do siedziby placówki ul. Brzozowa 9 Chełmek.

Organizator będzie powiadamiał o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka telefonicznie.

* Dokumentacja złożona przed 01.12.2022 nie będzie rozpatrywana.

* Dokumentację można składać w godzinach pracy placówki.

* Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny w dniu 13.01.2023

na stronie internetowej świetlicy.

* Dzieci nie zgłoszone nie będą uczestniczyły w zajęciach.

* Dzieci obowiązuje obuwie zamienne.

* W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33-846-10-25 lub 731-635-784.

KARTA ZAPISU DO POBRANIA

Swietlica Chelmek