Archiwum: czerwiec 20th, 2022

Wakacje 2022 – obiady

Rodzice dzieci, które będą z nami w wakacje, proszeni są o uiszczenie opłaty za obiady do 24.06, w kwocie proporcjonalnej do ilości dni pobytu dziecka. W ostatnim tygodniu lipca prowiant we własnym zakresie, stołówka szkolna nie działa. Koszt obiadu wynosi 6,00 zł.  Numer konta Świetlicy : 39 1020 2384 0000 9102 0218 2640

Swietlica Chelmek